GREEN ENERGY

Biotehnologie de conversie a energiei solare în hidrogen prin utilizarea microorganismelor fotosintetice

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Competitivitate prin cercetare, Dezvoltare tehnologică şi Inovare Operaţiunea 2.1.2: "Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate" Domeniul de intervenţie: D.2.1 "Cercetare-dezvoltare în parteneriat între universităţi/institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie"

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"